Príručka pracanta

príručka pracanta pracujem si time management

LIMITOVANÁ PONUKA: Získajte zadarmo konzultáciu k používaniu Príručky pracanta! Viac informácií vo vnútri.

Príručka pracanta je pomôckou na prekonávanie výziev pracovného dňa a zároveň nástrojom na mapovanie samého seba.

Čo v nej nájdete?

  1. INFORMAČNÚ ČASŤ – zhrnutie tých najpodstatnejších poznatkov z webu www.pracujem.si,
  2. PRACOVNÚ ČASŤ – pozostávajúcu z pracovnej karty, nástroja, s ktorým dosiahnete zlepšenie.

STIAHNUŤ

Keďže mi nič kreatívnejšie na opis nenapadá, pomôžem si definíciou slova príručka z Synonymického slovníka slovenčiny (2004):

  • „prehľadne a prístupne napísaná kniha zhŕňajúca poznatky z istého vedného odboru“ Slovníkový portál Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV

Hm. Príručka pracanta je prehľadná, aj prístupná, ale nenazýval by som ju knihou a poznatky z time managementu a zdravej produktivity určite nie sú vedou. Ale pomôže vám lepšie pracovať. Zdravšie. S úsmevom na tvári.

Všetko podstatné nájdete v samotnej Príručke.

Prajem príjemné čítanie a veľa produktívnych pracovných dní.

Aktuálna verzia: 1.0 (jún 2023)